loader

پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا

۵ ماه پیش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

مواضع روزهای گذشته مقامات آمریکا,ایران و اتحادیه اروپا یکبار دیگر علاقه شدید آنها به احیای مجدد برجام را نشان داد ولیکن مسیر رسیدن به آن نقطه با موانع بسیاری روبرو است . هرچند هنوز ایران به پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا در حضور سایر اعضای برجام پاسخ رسمی نداده ولیکن با وجود عجله و پافشاری ایران برای لغو کامل تحریمها بنظر میرسد امریکا هدف بلند مدتی که برنامه موشکی و حضور منطقه ای  ایران را نیز در بر گیرد دارد .علاوه بر مخالفتهای داخلی در داخل آمریکا, مدعیان دیگر مانند اسراییل و عربستان نیز حل موضوع را بسیار پیچیده تر از گذشته نموده است. لذا هفته های پر نوسانی برای بازار ارز پیش بینی میشود

WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در