loader

مبادله زندانیان دو تابعیتی

۳ ماه پیش - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

تقریبا رسیدن به توافق در وین قطعی است و بنظرمیرسد اخبار مبادله زندانیان دو تابعیتی در مقابل آزاد سازی منابع ارزی ایران به سقوط بازار ارز کمک کرده است . با ادامه روند فعلی بعید نیست قیمت دلار در کوتاه مدت به زیر ۲۰ تومن سقوط کند ولیکن با توجه به رشد نقدینگی ,کرونا و شرایط کلی اقتصاد کشور , نقطه تعادلی دلار در بلند مدت و با توجه به اصل برابری نسبی قیمتها حدود۲۰-۲۲ تومن است , البته این بستگی زیاد به  رییس جمهور بعدی نیز دارد. تا چند ماه آینده و رسیدن  به تعادل نسبی جدید,نوسانهای شدیدی را در بازارهای مختلف شاهد خواهیم بود

WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در