کاهش شدید قیمتها

۱۵ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

با توجه به اتفاقات چند روز گذشته از جمله انفجار نفت کشهادر فجیره,حمله به عمق ۸۰۰ کیلومتری تاسیسات نفتی عربستان ,اصابت راکت به نزدیکیسفارت آمریکا در بغداد و تهدید ترامپ باید قیمتها شدیدا افزایش پیدا میکرد. بنظرمیرسد این اتفاقات با هماهنگی کامل با  بانک مرکزی جهت کنترل بازارارز صورت گرفته است. اینبازی خطرناک معلوم نیست به کجا ختم شود ولیکن کنترل قیمتها در بلند مدت برای بانکمرکزی غیرممکن و پرهزینه خواهد بود . 

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL