کاهش تعهدات هسته ای در هفته آینده

۱۲ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
در صورت قابل توجه بودن میزان کاهش تعهدات هسته ای در هفته آینده , میتواند تبعاتی همچون خروج کشورهای اروپایی از برجام را بدنبال داشته که باعث افزایش قیمت ارز میشود. همچنین نتیجه انتخابات زودهنگام پارلمانی بریتانیا در روز ۱۲ دسامبر نقش اساسی در سرنوشت برگزیت دارد لذا تا آن زمان ارزش پوند تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. بنظر میرسد آمریکا ومتحدان منطقه ای مایل به متشنج کردن بیشتر اوضاع نیستند چراکه  براساس اعلام صندق بین المللی پول اقتصاد ایران امسال نزدیک به ۱۰ درصد کوچکتر میشود بهمراه تورم ۳۶ درصدی لذا ادامه شرایط کنونی قطعا به ضرر ایران خواهد بود

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL